Oorsprong van Aditi

“Er waren eens acht meiden, die allen van veel gezelligheid hielden. Daarom besloten zij één keer in de week bij elkaar te komen, onder het genot van een biertje, droge witte wijn en apfelkorn, om deze gezelligheid met elkaar te delen. Velen dachten dat zij een dispuut gingen vormen, maar daar waren deze meiden nog niet aan toe, deze meiden houden van vrijheid en ongebondenheid. Wij zijn wat geboren is en wat nog geboren moet worden….”

De godin Aditi

Letterlijke betekenis: ‘Ongebondenheid’. India: Vedische moeder- en aardgodin, die betekenis had als verwekkende, vrouwelijke kracht. Ze was de belichaming van de vrijheid en de onbegrensde wereld. De vuurgod Agni woonde in haar schoot. Aditi werd voorgesteld als een goede, vriendelijke godin. Ze is beschermster van de mensen, en vervult hun wensen. Ze beschermt tegen armoede, ziekte en zonde, en ze schenkt kinderen geluk.

In feite is Aditi de oergodin. Aditi is de hemel, Aditi is de dampkring. Aditi is de moeder, de vader, de zoon. Aditi is wat geboren is. Aditi is wat geboren moet worden. Aditi is alles tegelijk; zij is het al, de oorsprong en het einde, en zij is tegelijk het tegendeel. Zij is de ongedifferentieerde godheid. Aditi is de godin die bloei mogelijk maakt. Aditi is de handhaafster van de wet en de kosmische orde. Ze was ook verbonden met het licht. Ze was de moeder van de goden en de moeder van alle lichten van de hemel. Ook baarde ze de twaalf geesten van de dierenriem, de Addityas (‘Kinderen van Aditi’). Een van hen was Aryaman, de vooroudergod van de Ariërs. Zij beschermde de wereldorde, waarvan de zon een symbool was. Zij beveiligde de mens en schonk hem innerlijke bevrijding. Aditi was gekleed met de zon of het zonlicht.

Waarom noemen wij ons Aditi?

Een belangrijk aspect voor Aditi is gezelligheid en ongebondenheid. Het gaat ons om de gezelligheid en niet om de verplichtingen. Binnen ons dispuut willen wij iedereen de gelegenheid geven zich te ontplooien en te ontwikkelen. Samen zijn wij alles tegelijk, maar per persoon is iedereen verschillend.
Aditi is wat geboren is, de acht oprichtsters.
Aditi is wat geboren moet worden, onze toekomstige Aditi leden.

Het ontstaan

Na het introweekend in oktober 2000 ontstond bij Annelies, Frouke, Joyce, Kim, Marjon, Sandra, Tamara & Yvon, het idee om wekelijks wat met elkaar te gaan drinken. Met in het achterhoofd het idee om ooit een eigen dispuut op te richten. Die borrelavonden waren altijd zo gezellig dat we het er al snel over eens waren: “Wij willen het nieuwe damesdispuut binnen S.V. Magisterium worden”. Nu moesten we nog een naam bedenken en ons presenteren aan de leden van S.V. Magisterium.

De presentatie van de naam en de leden

De naam, Aditi, was vrij snel gevonden. Alleen moest nog iets bedacht worden om ons te presenteren. We bedachten dat het S.V. Magisterium kerstgala van 2000 de ideale gelegenheid was. We vroegen aan het eerste officiële herendispuut van S.V. Magisterium, Scalprum, of zij ons wilden voorstellen. En dat hebben ze gedaan, met behulp van een kruiwagen werden we één voor één het podium opgereden. Natuurlijk was alleen deze presentatie niet voldoende, we besloten om ook nog een groot feest te geven ter gelegenheid van onze oprichting.

Het oprichtingsfeest

Op 20 februari 2001 was het zover, het Aditi oprichtingsfeest in café de Geus. In een vrolijke versierde Geus en verkleed als Pippi Langkous waren wij er klaar voor. Waarom verkleed als Pippi Langkous? Omdat Pippi ook altijd haar eigen zin doet, ze trekt zich van niemand iets aan en is ontzettend eigenwijs. Hier kunnen wij ons wel in vinden, vandaar Pippi Langkous. Het oprichtingsfeest was een groot succes, de Geus stond vol, er werd op tafels gedanst en de apfelkörn en bier vlogen over de bar. Heel Enschede heeft mogen kennis maken met de gezelligheid die onherroepelijk verbonden is met Aditi. Sindsdien is damesdispuut Aditi een feit en niet meer weg te denken uit Enschede.

De toekomst

Zoals wij al aangaven, zijn we wat geboren is en wat geboren moet worden. Dit betekent dat we ieder jaar nieuwe leden zullen aantrekken, om ons dispuut levend te houden. Ons logo is een abstracte zon. De zon is een teken van bloei en één van de attributen van Aditi. Iedere dinsdag zijn wij te vinden in café Friends Backstage. Ondertussen zijn wij een onafhankelijk damesdispuut en niet meer gekoppeld aan S.V. Magisterium, deze studentenvereniging bestaat tegenwoordig namelijk niet meer.

De acht oprichtsters:
Annelies, Frouke, Joyce, Kim, Marjon, Sandra, Tamara en Yvon.

Onafhankelijk damesdispuut in Enschede

© 2019 Damesdispuut Aditi